Formy płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2. Płatności elektroniczne,

3. Płatność kartą płatniczą,

4 Płatność gotówką przy odbiorze.