REGULAMIN DEEP V

REGULAMIN III EDYCJI ‘’DEEP V’’ 14.01.2023 (Impreza dla morsów i nie tylko)

CEL IMPREZY:

Promocja terenów rekreacyjnych skupionych wokół Jeziora Głębokie.

Promocja biegów połączonych z morsowaniem i prowadzenia zdrowego trybu życia.

 

ORGANIZATOR:

Organizatorem jest Klub Sportowy ”ExtremE Wolf”.

Daniel Krępa

Małgorzata Krępa 

Bogusława Kurek

Biuro zawodów będzie się znajdowało 14.01.2023 roku, na kąpielisku jeziora Głębokie 50 metrów od linii startu oraz mety biegu i będzie czynne od 8:30 do 11:45.

 

TERMIN, MIEJSCE, TRASA:

 

Zawody DEEP V odbędą się 14.01.2023 roku o godz. 12:00 na dystansie 5 km.

Wydarzenie ma statut imprezy Ogólnopolskiej.

Koniec zapisów po osiągnięciu wyznaczonej puli zawodników lub 07.01.2023r.

Trasa będzie przebiegała po duktach i ścieżkach leśnych, wokół jeziora Głębokie i będą oznaczone przez organizatora. 

Większość trasy zawodów prowadzi utwardzonymi duktami leśnymi w znikomej części trasą asfaltową. 

Zgłoszenia do zawodów odbędą się pod linkiem podanym na głównej stronie

www.extremewolf.pl

Start zapisów odbędzie się w dniu 13.11.2023 o godzinie 18:00.

Limit uczestników 200 osób.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli zawodników.

Zgłoszenie się uczestnika poprzez formularz na stronie internetowej potwierdzone zostaje wpłatą.

 

 • Weryfikacja do biegu odbędzie się na podstawie okazania dowodu osobistego w dniu startu w biurze zawodów w godzinach 8:00 – 11:45

 • W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście.

 • Każdy uczestnik biegu będzie zobligowany podpisać w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.

 • Aby wziąć udział w biegu należy być w dobrej kondycji fizycznej oraz posiadać niezbędne doświadczenie w morsowaniu w niskich temp. oraz biegach zimowych.

 • Po zamknięciu biura zawodów nie ma możliwości odebrania pakietu.

 • Organizator nie przewiduje rozsyłania nie odebranych pakietów;

 • Odebrać można będzie pakiet startowy w Biurze Zawodów w dniu startu od godziny 8:30 – 11:45.

 • Pobranie pakietu startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

 • Start w biegu jest odpłatny. Opłata za bieg wynosi:

 • Dla dystansu 5 km Elit “Lodołamacz” opłata startowa wynosi: 75 zł do dnia 07.01.2023

 • Dla dystansu 5 km Open “Moda DEEP V” opłata startowa wynosi: 75 zł do dnia 07.01.2023

 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną osobę do dnia 07.01.2023. Po tym terminie nie ma możliwości zwrot wpisowego.

PRZEBIEG ZAWODÓW

 

Zawody podzielone są na dwie kategorie: 


DEEP V “Lodołamacz”


DEEP V “Fashion”

.

Kategoria ”Lodołamacz”  START godz. 12:00

 • Zawodnicy startują z wody start i meta znajdować się będzie na plaży miejskiej j.  Głębokie, do pokonania trasy 5 km wyznaczony został czas 1h 30 min. 
 • W trakcie biegu każdy z zawodników będzie miał w sumie do zaliczenia pięć wejść do wody w specjalnie wyznaczonych strefach.
 • Podczas wejścia do wody w oznaczonych strefach obowiązkowe będzie pełne krótkotrwałe zanurzenie włącznie z głową  w każdym  wyznaczonym punkcie zaczynając od startu kończąc na mecie. 
 • W trakcie pełnego zanurzenia jedna z dłoni musi być uniesiona do góry widoczna nad zwierciadłem wody. 
 • Ostatnie piąte zanurzenie odbywa się po przekroczeniu linii mety. 

 

Kategoria DEEP V „Fashion” START godz: 12:05

 • Zawodnicy startują z wody start i meta znajdować się będzie na plaży miejskiej j.  Głębokie, do pokonania trasy 5 km wyznaczony został czas 1h 50min. 
 • W trakcie biegu każdy z zawodników będzie miał do zaliczenia obowiązkowe wejście do wody po przekroczeniu lini mety.
 • Istnieje możliwość wejścia w specjalnie wyznaczonych strefach podobnie jak kategoria Lodołamacz, lecz nie jest to obowiązkowe zadanie.
 • Jeśli zawodnik zdecyduje o pełnym zanurzeniu wówczas jedna z dłoni musi być uniesiona do góry widoczna nad zwierciadłem wody. (wystarczy wejście wodne do pasa)
 • Kategoria DEEP V „Fashion” charakteryzuje się konwencją modową tak więc zawodnicy biegną w specjalnie przez siebie przygotowanej stylówie.

 • Zawodnicy będą oceniani w tej kategorii “DEEP V Fashion” za kreatywność i najbardziej odjechany kostium.

 • Organizator przyzna nagrody dla najlepiej ubranej ekipy/zawodnika.

 • Na 5 min przed startem zostanie przeprowadzona rozgrzewka przygotowująca zawodników do startu w zawodach DEEP V


WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia 14.01.2023r.

 

Uczestnicy w kategorii “LODOŁAMACZ” startują w biegu jedynie w szortach.

Mężczyźni – spodenki krótkie lub 3/4 dopuszczamy kompresje na łydki, rękawiczki, obuwie, czapka buff, na szyję

Kobiety – dopuszczamy koszulki z krótkim rękawkiem.


Uczestnicy w kategorii “DEEP V fashion” startują w biegu w dowolnie przygotowanym modnym stroju, który będzie oceniany przez Organizatora, najlepsze stylizacje zostaną po zakończeniu zawodów nagrodzone.


Uczestnik startujący w zawodach DEEP V podaje dane osobowe w formularzu, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji oraz publikowania zdjęć z zawodów na potrzeby marketingowe wspierające przyszłe edycje organizowanych biegów.
Zawodnik podczas weryfikacji w biurze zawodów wypełnia formularz o obecnym stanie zdrowia i świadomości ryzyka covid i innych pochodnych mutacji wirusowych oraz braku przeciwwskazań do uczestnictwa w wydarzeniu sportowym. (jeśli będzie taka konieczność)


W strefie zawodów mogą przebywać wyłącznie uczestnicy biegu osoby postronne, widzowie będą proszeni o opuszczenie wyznaczonej strefy zawodów (dot. tylko w przypadku obostrzeń COVID).


W biurze zawodów oraz w wyznaczonej strefie należy posiadać na twarzy maseczkę oraz zdezynfekować ręce przed odprawą rejestrującą zawodnika. Posiadanie maseczki jest wymagane do momentu startu. (dot. tylko w przypadku obostrzeń COVID).


Administrator Danych przetwarzać będzie następujące dane osobowe imię, nazwisko, data urodzenia, adres, klub sportowy, adres e-mail, numer telefonu, płeć, podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.


Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, i natychmiastowym poinformowaniu organizatora – telefon 502 942 481


Organizator nie zapewnia transportu na start/metę zawodów dla osób, które zrezygnują

z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja. W przypadku rezygnacji należy dotrzeć do najbliższego punktu kontrolnego i zgłosić ten fakt osobom obsługującym dany punkt kontrolny poinformować Biuro Zawodów – telefon 502 942 481


Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.


W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.


Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery nadane w biurze zawodów.

W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora oraz stosować się do poleceń osób zabezpieczających trasę zawodów.

Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń Organizatora lub w inny sposób wprowadzanie w błąd, co do przebiegu trasy zawodów.

Zakazane jest porzucanie śmieci, opakowań po żelach itp. należy je bezwzględnie zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety.

ŚWIADCZENIA:

Organizator zapewnia w ramach opłaty startowej:


Pamiątkowy medal lub koszulkę techniczną


Pakiet (niespodzianka)


Ciepły rozgrzewający napój dla startujących (jeżeli aktualne przepisy dotyczące COVID na to pozwolą)


Depozyt (jeżeli aktualne przepisy dotyczące COVID na to pozwolą).


Zabezpieczenie medyczne.


Oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu.


Nagrody pierwsze 3 miejsca kobieta/mężczyzna  kat. DEEP V “Lodołamacz”

 oraz 3 miejsca ekipa/zawodnik w kat. “DEEP V Fashion”.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE:


Zawody odbędą się bez względu na pogodę z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych lub innych ekstremalnych warunków pogodowych stwarzających zagrożenie dla uczestników.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


Każdy uczestnik w dniu zawodów zobowiązany jest posiadać maseczkę. (jeżeli aktualne przepisy dotyczące COVID o tym mówią).


Start zawodów może być podzielony na pojedyncze fale uczestników, według obowiązujących przepisów Covid na dzień 14.01.2023 r.


Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń służb porządkowych i zabezpieczenia biegu.


Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.


Dla zawodników będzie przygotowany depozyt. Depozyt będzie znajdował się w okolicy startu/mety. Przekazywanie i odbieranie rzeczy odbywać się będzie na podstawie numeru startowego. Do depozytu nie należy oddawać rzeczy wartościowych i dokumentów! Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.

Należy wziąć pod uwagę, że zmieniające się przepisy COVID dot. organizacji zawodów sportowych mogą Organizatorowi uniemożliwić utworzenia strefy depozytu na terenie organizowanych zawodów.


Uczestnicy startujący w Zawodach DEEP V zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu Zawodów.


Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji uczestnika zawodów łamiącego zasady niniejszego regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu zawodnika.


Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Biegu zarówno w czasie trwania biegu, jak też do 30 min. po jego zakończeniu. Rozpatrzeniem protestów zajmować

będzie się Komisja Odwoławcza powołana przez organizatora biegu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu ze względu na nieprzewidziane okoliczności.

Dane kontaktowe do organizatora:

Małgosia Krępa – biuro zawodów

Bogusia Kurek – wolontariat

info@extremewolf.pl 

E x t r e m E   W o l f

ecological sports organization

mob. 502 942 481

 extremewolf.pl

humanwastezone.com