REGULAMIN III EDYCJI BIEGU ‘’EXTREME WOLF’’ 01.02.2020

CEL IMPREZY:

Promocja Rezerwatu Przyrody Świdwie, Gminy Dobra oraz Powiatu Polickiego.

Promocja biegów w extremalnych warunkach oraz zdrowego trybu życia zbliżonego do natury.

 

ORGANIZATOR:

Organizatorem jest Klub Sportowy ”ExtremE Wolf” oraz Gmina Dobra.

Biuro biegu będzie się znajdowało w 01.02.2020 roku, w świetlicy wiejskiej w Grzepnica, 200 metrów od linii startu oraz mety biegu i będzie czynne od 9:15 do 10:45.

 

TERMIN, MIEJSCE, TRASA:

Bieg Extreme Wolf odbędzie się 01,02,2020 roku o godz. 11:00 na dystansach 6 i 12 km. Trasa będzie przebiegała po duktach i ścieżkach leśnych  i

będzie oznaczona przez organizatora. Start Biegu Extreme Wolf odbywa z polany naprzeciw Świetlicy w miejscowości Grzepnica, gmina Dobra. W tym samym miejscu znajduje się meta

Limit czasu wynosi 2 godziny.

15 min. przed startem omówienie tras, rozgrzewka, możliwość  spakowania do indywidualnych worków z nr. zawodnika rzeczy do ubrań ,które po zakończeniu biegu zostaną zwrócone zawodnikom.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia 31.01.2020r.

Uczestnicy startują w biegu jedynie w szortach

 • mężczyźni spodenki krótkie lub 3/4 dopuszczamy kompresje na łydki, rękawiczki, czapka buuf na szyję
 • kobiety dopuszczamy koszulki z krótkim rękawkiem.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do III EDYCJI BIEGU EXTREME WOLF odbędą się pod linkiem podanym na głównej stronie www.extremewolf.pl, start zapisów w dniu 22.09.2019 o godzinie 20:00.

 

Limit uczestników 250 osób! Łącznie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli zawodników.

Zgłoszenie się uczestnika poprzez formularz na stronie internetowej potwierdzone zostaje wpłatą.

Wpisowe dla osób zgłaszających się  wynosi 60 zł w terminie do 15.12.2019 oraz 75 zł w terminie do 15.01.2020 

Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Protiming.pl do 15.01.2020r. i zaksięgowanie opłaty startowej na koncie Organizatora. Brak opłaty startowej w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie zgłoszenia. W przypadku rezygnacji uczestnika po dokonaniu wpłaty, nie podlega ona zwrotowi.

Uczestnik startujący w Biegu Extreme Wolf wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji Biegu – w tym do zgłoszenia i udziału w konkursach m. in. takich jak: Biegowe Wydarzenie Roku, a także przetwarzania swoich danych osobowych
podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów oraz pryszniców na mecie.
Ideą biegu jest zmaganie z własnymi ograniczeniami przy zdrowej, sportowej rywalizacji.
Chętnych zapraszamy po biegu do darmowego pieczenia kiełbasek na ognisku oraz na gorące napoje.

 

KLASYFIKACJE:

Prowadzone będą klasyfikacje:

 • zimowy klasic Extreme Wolf kobiet i mężczyzn 6 km + (700m. runda w około jeziora)
 • zimowy klasic Extreme Wolf kobiet i mężczyzn 12 km + (700m. runda w około jeziora)
 • zimowy Extreme Wolf Hard Core kobiet i mężczyzn 6 km + (zanurzenie do ramion w jeziorze)
 • zimowy Extreme Wolf Hard Core kobiet i mężczyzn 12 km + (zanurzenie do ramion w jeziorze)

 

ŚWIADCZENIA:

Organizator zapewnia w ramach opłaty startowej

 • pamiątkowy medal,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • pieczenie kiełbasek na ognisku oraz ciepły posiłek dla startujących
 • zabezpieczenie medyczne
 • oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu
 • nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategoriach: kobieta/mężczyzna uzależnione od pozyskanych sponsorów (jeśli takich pozyskamy:)
  • wspaniałą, niezapomnianą atmosferę
  • uczucie zimna
  • Dla przybyłych z rodzinami zapewnimy atrakcję dla dzieci w postaci animacji gier i zabaw prosimy o zabranie dodatkowego prowiantu nie wiemy czy dla wszystkich będziemy w stanie zagwarantować poczęstunek kije na kiełbaski i ognisko będzie na pewno

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń służb porządkowych i zabezpieczenia biegu.
Uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie w zakresie NNW.
Uczestnicy startujący w Biegu ExtremE Wolf zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu Biegu ExtremE Wolf 01,02,2020.

 

Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji uczestnika biegu łamiącego zasady niniejszego regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu zawodnika.
Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Biegu zarówno w czasie trwania biegu, jak też do 30 min. po jego zakończeniu. Rozpatrzeniem protestów zajmować będzie się Komisja

Odwoławcza powołana przez organizatora biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu ze względu na nieprzewidziane
okoliczności.

 

 

Dane kontaktowe do organizatora:

Piotr tel. 536 999 445

Małgorzata tel. 502 942 481