Limit uczestników 200 osób! Łącznie.

100 osób na trasę 6km.

100 osób na trasę 12km.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli zawodników jeżeli będzie taka możliwość.