Limit uczestników 200 osób! Łącznie.

100 osób na trasę 7 km.

100 osób na trasę 13 km.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli zawodników jeżeli będzie taka możliwość.