REGULAMIN IV EDYCJI BIEGU ‘’EXTREME WOLF’’ 13.02.2021 i 20.03.2021

CEL IMPREZY:

Promocja Rezerwatu Przyrody Świdwie, Gminy Dobra oraz Powiatu Polickiego.

Promocja biegów w extremalnych warunkach oraz zdrowego trybu życia zbliżonego do natury.

ORGANIZATOR:

Organizatorem jest Klub Sportowy ”ExtremE Wolf” oraz Gmina Dobra.

Biuro biegu będzie znajdowało się na boisku sportowym w miejscowości Grzepnica. Biuro będzie czynne w dniu w 20.03.2021 roku od godziny 8:00 do 10:45.

TERMIN, MIEJSCE, TRASA:

Bieg Extreme Wolf odbędzie się 13.02.2021 roku o godz. 13:00 na dystansie 25 km. oraz  dn. 20.03 o godz. 10:00 na dystansie 12 km i o godzinie 11:00 na dystansie 6 km. Trasa będzie przebiegała po duktach i ścieżkach leśnych, oznaczona będzie przez organizatora. Dwa kilometry przed metą wszyscy zawodnicy muszą zaliczyć wejście do jeziora na trasie biegu. Start Biegu Extreme Wolf odbędzie się z boiska sportowego znajdującego się naprzeciw Świetlicy w miejscowości Grzepnica,  gmina Dobra. W tym samym miejscu znajduje się meta.

Limit czasu wynosi 4  godziny dla dystansu 25 km i 3 godziny dla dystansów 6 i 12 km. 2 godziny.

15 min. przed startem odbędzie się omówienie tras, rozgrzewka, możliwość  spakowania rzeczy do indywidualnych worków z nr. zawodnika, które po zakończeniu biegu zostaną wydane zawodnikom.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia 13.02.2021r.

Uczestnicy startują w biegu jedynie w szortach

  • mężczyźni – krótkie spodenki lub 3/4, dopuszczamy kompresje na łydki, rękawiczki, czapkę, buuf na szyję
  • kobiety dopuszczamy koszulki z krótkim rękawkiem.

Na dystansie 25 km. obowiązkowe wyposażenie w postaci plecaka biegowego z folią NRC oraz kurtką przeciwwiatrową.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do IV EDYCJI BIEGU EXTREME WOLF odbędą się pod linkiem podanym na głównej stronie www.extremewolf.pl, start zapisów w dniu 12.09.2020 o godzinie 09:00.

Limit uczestników 200 osób! Łącznie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli zawodników.

Zgłoszenie uczestnika poprzez formularz na stronie internetowej musi być potwierdzone wpłatą.

Wpisowe dla osób zgłaszających się  wynosi:

1) dystans 6km i 12 km:
80 zł w terminie do 31.12.2020,
90 zł w termnie do 31.01.2021.

2)  dystans 25 km:
90  zł w terminie do 31.12.2020,
100 zł w terminie do 31.01.2020.

Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Protiming.pl do 31.01.2021r. i zaksięgowanie opłaty startowej na koncie Organizatora. Brak opłaty startowej w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie zgłoszenia. W przypadku rezygnacji uczestnika po dokonaniu wpłaty, nie podlega ona zwrotowi.

Uczestnik startujący w Biegu Extreme Wolf wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji Biegu – w tym do zgłoszenia i udziału w konkursach m. in. takich jak: Biegowe Wydarzenie Roku, a także przetwarzania swoich danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów oraz pryszniców na mecie.
Ideą biegu jest zmaganie się z własnymi ograniczeniami przy zdrowej, sportowej rywalizacji.

KLASYFIKACJE:

Z powodu pandemii nie przewidujemy indywidualnego pomiaru czasu oraz ciepłych posiłków na mecie biegu dla dystansu 25km.

ŚWIADCZENIA:

Organizator zapewnia w ramach opłaty startowej:

  • pamiątkowy medal,
  • koszulkę okolicznościową,
  • zabezpieczenie medyczne,
  • oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu,
  • wspaniałą, niezapomnianą atmosferę,
  • uczucie zimna
  • pomiar czasu dla dystansów 6 i 12 km.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń służb porządkowych i zabezpieczenia biegu.
Uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie w zakresie NNW.
Uczestnicy startujący w Biegu ExtremE Wolf zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu Biegu ExtremE Wolf 13.02.2021.

Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji uczestnika biegu łamiącego zasady niniejszego regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu zawodnika.
Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Biegu zarówno w czasie trwania biegu, jak też do 30 min. po jego zakończeniu. Protesty rozpatrywać  będzie Komisja Odwoławcza powołana przez organizatora biegu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy i terminu biegu ze względu na nieprzewidziane okoliczności.

Dane kontaktowe do organizatora:

Piotr tel. 536 999 445

Małgosia tel. 502 942 481 

Wolontariat, Bogusia 508 220 380