Trasa 6 km – limit 300 uczestników

Trasa 12 km – limit 300 uczestników