Trasa 6 km – limit 125 uczestników

Trasa 12 km – limit 125 uczestników