Trasa 6 km – limit 100 uczestników

Trasa 12 km – limit 100 uczestników