Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Stowarzyszenie Extreme Wolf z siedzibą w Dobrej ul. Platanowa 10, 72-003 Szczecin. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. +48 660 402 460, lub pod adresem mailowym: info@extremewolf.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – info@extremewolf.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie weryfikacji.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne