Limit uczestników 250 osób! Łącznie.

125 osób na trasę 15 km.

125 osób na trasę 7 km.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli zawodników jeżeli będzie taka możliwość.